Przepisy PZT – sędziowanie bez sędziego głównego

Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad: Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.

# Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.
# Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.
# Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra, a postępuje tak po raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca.
# Jeżeli był to drugi lub kolejny przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt.
# Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.
# Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego naczelnego lub strefowego.

W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować:
# ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
# Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu.
# W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad.
# Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).
# Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, mogą wezwać sędziego naczelnego aby podjął ostateczną decyzję.
# Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.