Trening z cieniem

356

Doświadczenia trenerskie wskazują, że nauczyć się prawidłowo wykonywać wszystkie ruchy podczas gry z piłką potrafią tylko wyjątkowo zdolni ruchowo osobnicy, którzy mają dar obserwowania i wiernego naśladowania innych dobrych graczy.

Dla większości adeptów tenisa konieczne jest wielokrotne powtarzanie prawidłowych ruchów na sucho, tzn. bez piłki. Nazywamy to ćwiczeniem z cieniem. Przy tego rodzaju ćwiczeniach niektórym początkującym może się szybko udać naśladowanie całego ruchu, inni będą go musieli składać z części – jedna faza po drugiej. Zalecane jest poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń bez piłki doskonalić wszystkie detale, fazy ruchu i całe ciągi ruchowe a całość łączy się w płynny, harmonijny zespół ruchowy. Wszystkie ruchy bez piłki możemy również ćwiczyć w domu, a więc często, przy każdej odpowiedniej okazji, w każdej wolnej chwili. Dobrym pomocnikiem jest również lustro, przy którym możemy kontrolować prawidłowość wykonywanego ruchu. Nie zapominajmy, że przyswojenie właściwych ruchów jest najważniejszym zadaniem w początkowej fazie uczenia się. Pó?niej jest bardzo trudno poprawić błędne przyzwyczajenia ruchowe, albo w ogóle nie można ich wyeliminować.

# Zalecane jest stosowanie następujących ćwiczeń (obowiązują dla forhendu i bekhendu): przyłóżmy rękę z rakietą do ściany i odchylmy nadgarstek do pozycji uderzeniowej;
# w postawie bocznej spróbujmy przedramieniem wykonywać górny zamachowy półuk, podczas którego odchylamy rękę w nadgarstku do pozycji uderzeniowej;
# do poprzedniego ruchu dodajmy część pętli (uwaga na nieprzerwana płynność ruchu w pętli);
# dodajmy jeszcze dolny półłuk i obrót tułowia z pozycji bocznej do czołowej;
# dodajmy dociągnięcie uderzenia, ramię porusza się do przodu i do góry, ręka pozostaje w pozycji uderzeniowej;
# ruch ramion i rąk przy bekhendzie oburęcznym od początku starajmy się ćwiczyć tak, aby ramieniem i ręką prowadzącą przy ruchu (u praworęcznego) była lewa a nie prawa ręka (ma to duże znaczenie przy przyswajaniu właściwej linii ruchu);
# to samo również z obniżaniem i podwyższaniem środka ciężkości ciała;
# na koniec spróbujmy połączyć przećwiczony ruch ramienia i tułowia z kombinacją dwukroku (w prawo i w lewo) w celu skoordynowania ruchu ramienia i nóg z pracą tułowia. Przy tych ćwiczeniach sami uznacie, które fazy ruchu stwarzają wam problemy i te musicie doskonalić w szczegółach a potem znowu próbować ruchu kompleksowego.