Kort tenisowy

Kort tenisowy stanowi prostokąt o długości 23,77 m i szerokości 8,23 m (gra pojedyncza). Przedzielony jest przez środek siatką zawieszoną na sznurze lub metalowej lince o średnicy nie większej niż 8 mm, przymocowanej, lub przechodzącej przez wierzchołki dwóch słupków o przekroju nie większym niż 15 cm kw. Lub średnicy nie większej niż 15 cm. Słupki nie mogą wystawać wyżej niż 2,5 cm ponad poziom linki siatki. środki słupków umieszczone są w odległości 0,914 m od każdej linii bocznej na zewnątrz kortu, a ich wysokość musi umożliwiać przymocowanie lub podparcie linki w taki sposób, aby wierzch siatki znajdował się 1,07 m nad ziemią.
W przypadku gdy do gry pojedynczej ma być użyty kort do gry podwójnej siatka musi być podparta do wysokości 1,07 m przy pomocy dwóch słupków, o przekroju nie większym niż 7,5 cm kw. lub średnicy nie przekraczającej 7,5 cm. środki podpórek do gry pojedynczej muszą być umieszczone w odległości 0,914 m od każdej linii bocznej na zewnątrz kortu.
Siatka powinna być rozpostarta w taki sposób, aby wypełniała przestrzeń pomiędzy słupkami. W środku musi być ściągnięta do wysokości 0,914 m nad ziemią przy pomocy paska, o szerokości nie przekraczającej 5 cm w kolorze białym. Linka i wierzch siatki muszą być pokryte taśmą w kolorze białym, o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i nie większej niż 6,3 cm z każdej strony.
Linie ograniczające krótsze i dłuższe boki kortu zwane są odpowiednio liniami głównymi (końcowymi) i liniami bocznymi. Po każdej stronie siatki w odległości 6,40 m i równolegle do niej, wytyczone są linie podania (serwisowe). Pole po każdej stronie siatki, zawarte pomiędzy liniami podania a liniami bocznymi, podzielone jest na dwie równe części zwane polami podania, przy pomocy linii środkowej podania, o szerokości 5 cm, wytyczonej w połowie odległości między liniami bocznymi i równolegle do nich. Wszystkie linie muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 2,5 cm i nie większą niż 5 cm, z wyjątkiem linii głównych, których szerokość może wynosić 10 cm. Wszystkie wymiary kortu stanowią odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami odpowiednich linii.
Przestrzeń poza każdą linią główną musi wynosić nie mniej, niż 5,50 m, a poza każdą linią boczną – nie mniej niż 3,05 m.