GPWA 2 rangi na kortach SMECZ w Piasecznie

W dniu 3 lutego 2008 godz 11.00 odbędzie się Turniej OPEN zaliczany do rankingu Grand Prix Warszawy Amatorów na kortach SMECZ w Piasecznie.
Turniej zaliczany jest też do nowego cyklu ATP – Amatorski Tenis Polski.
Zapisy – tel. 0-22/797-00-51; 0 -603 297 264 do godz. 10.00.